Temari

Temari

- Introducció

- Història de la intervenció en conflictes: teoria i pràctica

- Escoles de transformació i gestió de conflictes

- De l'anàlisi de conflictes a la resolució i transformació de conflictes

- Teoria i resolució de conflictes

- Teories de la contingència en la intervenció de tercers

- Rols de tercers

- Negociació: teoria i recerca

- Negociació: teoria i habilitats

- Negociació: casos pràctics i d'estudi

- Mediació: teoria i recerca

- Mediació: teoria i habilitats

- Mediació: casos pràctics i d'estudi de Sud-àfrica, País Basc i Irlanda del Nord

- Pre-negociació i diplomàcia alternativa

- Casos pràctics: Sud-àfrica, País Basc, Irlanda del Nord, etc.

- Postconflicte i reconciliació

- Visita al Tribunal de les Aigües de València