Temari

Temari

TEMA I: PAU I GÈNERE

·         Presentació metodològica del curs

·         Introducció al Gènere en relació amb estudis per a la Pau

·         Paus imperfectes (Muñoz Francisco)

·         Moviments de Pau (Elise Boulding)

TEMA II: GÈNERE, PAU, IDENTITAT I PODER

·         Marc teòric sobre Pau i Gènere

·         Construcció d'identitat i discursos culturals

·         Gènere des dels marges

·         Gènere, violència i definició de subjecte polític

·         Representació de Gènere en els mitjans

·         Empoderament econòmic de les dones

TEMA III: GÈNERE, RECONEIXEMENT, FLEXIBILITAT I FILOSOFIA DE LES CURES

·         Reubicar els debats sobre el reconeixement i en la filosofia per a la Pau (Irene Comins Mingol / Sonia París Albert).

·         Gènere en la Cultura per a la Pau

·         Llenguatge i performativitat: el gènere com a dimensió extramoral (Judith Butler/ Kosofsky Sedgwick)

·         Subjectivitats polítiques

·         Reconeixement i redistribució en teoria crítica (Axel Honneth/Nancy Fraser)

·         La dona i la teoria moral

·         Reconeixement i cultura política (Nancy Fraser / Judith Butler)

·         Marcs de drets i democràcia en el captitalisme.

·         Gènere i capitalisme

TEMA IV: FEMINISMES I “PEARLS OF PEACE”

·         Feminismes de base (Feminismes Decolonials)

·         Les dones com a agents de canvi: de víctimes a constructores de pau

Narració per a la defensa de la Igualtat de Gènere (Teoria del Canvi)