Temari

Temari

1. Introducció 2. Estimació de càrregues tèrmiques 3. Transformacions psicròmetres 4. Sistemes de producció 5. Sistemes de climatització 6. Xarxes de conductes d'aire 7. Difusió d'aire