Especialitats

Aquest màster ofereix les següents especialitats en matrícula. Heu de seleccionar-ne una.

Orientació Professional

Per a superar aquesta especialitat cal superar 8 crèdits obligatoris i 5 crèdits optatius