Temari

Temari

Tema 1. Introducció a la Igualtat d'Oportunitats i Gestió de la Diversitat.

a. Contextualizació: la IIO en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

b. Delimitació conceptual

c. Principals fonts de diversitat: gènero, edat, cultura, i discapacidad. Interseccionalitat.

d. Gestió de la diversitat, Responsabilitat Social a la Empresa (RSE) i Sostenibilitat.

 

2) Programes d'intervenció en igualtat d'oportunitats per gènere, cultura i per discapacitat.

a. Gestió de la diversidad de gènere. Pràctiques individuals i organitzacionals: Apoderament, estratègies de conciliació, plans d'igualtat.

b. Inclusió de la discapacidad.

c. Intervenció en RSE.

 

3) Característiques i el desenrotllament organitzatiu en el tercer sector.

a. Context en què adquirix auge el tercer sector.

b. Factors específics del creixement del tercer sector.

c. Sectors públic, privat i tercer sector.

d. Definició del tercer sector: la iniciativa social.

e. Grups d'interés del tercer sector d'iniciativa social.

f. Reptes del tercer sector d'iniciativa social