Temari

Temari

Tema 1. Pràctiques d'Intel·ligència Emocional en el treball. 

a. Què és la intel·ligència emocional? Concepte, història. Mesura

b. Dimensions de la Intel·ligència emocional 

c. Antecedents i conseqüències de la Intel·ligència emocional 

Tema 2: Pràctica de millora en la gestió de l'organització 

a. La metodologia cinc eses com com a element clau per a la implantació de millores a l'organizació

b. Casos Pràctics

Tema 3. Gestió, mediació i resolució de conflictes

a. Conflicte, gestió de conflictes laborals, resolució de conflictes

b. Estratègies per a resoldre conflictes

c. Mediació: característiques, i processos

d. Negociació: característiques i processos

e. Pràctica: estudis de cas sobre mediació i negociació

Tema 4. La felicitat en les organitzacions

a. Definició de felicitat

b. Paper del cervell

c. Definició de salut

d. Projecte de felicitat en l'organització