Temari

Temari

Tema 1. Salut Ocupacional i psicologia del treball.

 • Psicologia de la Salut Ocupacional: objectius, àrees d'estudi, metodologies i sortides professionals.
 • Definició de Psicologia de la Salut Ocupacional.
 • Àrees d'estudi de la Psicologia de la Salut Ocupacional.
 • Metodologia: model del científic-professional.


Tema 2. Teories i models explicatius bàsics de la salut ocupacional.

 • L'estrès laboral i conceptes relacionats.
 • Processos psicològics bàsics de l'estrès laboral.
 • Teories bàsiques en Salut Ocupacional.


Tema 3. Factors de risc psicosocial.

 • Demandes laborals de tasca, socials i organitzacionals.
 • Manca de recursos laborals de tasca, socials i organitzacionals.
 • Manca de recursos personals.


Tema 4. Danys psicosocials i organitzacionals.

 • Burnout.
 • Tecnoestrès.
 • Addicció al treball.
 • Mobbing.


Tema 5. Ergonomia i Salut.

 • Concepte d'Ergonomia.
 • Bases teòriques i aplicades de l'Ergonomia.
 • Aplicació de l'Ergonomia per al foment de la salut.


Tema 6. Aplicació práctica.

 • Exemples de casos d'aplicació pràctica i investigadora.