Reconeixements

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SAF012 - Sistemes de Protecció Familiar i del Menor

SAF033 - Infància i Adolescència en Situació de Risc

SBD009 - Menors en Risc: Protecció i Reforma