Reconeixements

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

MAI014 - Mediación intercultural en el ámbito sanitario

SBA014 - Mediació Intercultural en l'Àmbit Sanitari

SAI014 - Mediació Intercultural en l’Àmbit Sanitari

SBA014 - Mediació Intercultural en l'Àmbit Sanitari