SBA004 - Pràctica Professional, Terminologia i Fonts d'Informació

Semestre 1

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.