Temari

Temari

Tema 1. Què és la traducció

Tema 2. Conceptes bàsics d'anàlisi

Tema 3. Què és la Traductologia

Tema 4. La reflexió teòrica fins al segle XX

Tema 5. Els enfocaments contemporanis