Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

70%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

A)   La nota mínima de cada una de les proves per a superar l'assignatura:

A.    Exercicis: 0,5/1,5

B.    Fòrum: 1/2,5

C.    Assaig: 2/4

D.    Ressenya: 1/2

 

B)   Les proves estrictament necessàries per a considerar l'estudiant presentat en una convocatòria són l'assaig i la ressenya.