Especialitats

Aquest màster ofereix les següents especialitats en matrícula. Heu de seleccionar-ne una.

Ergonomia i Psicosociologia Aplicada (Orientació Investigadora)

Per a superar aquesta especialitat cal superar 54 crèdits obligatoris i 0 crèdits optatius