Temari

Temari

Atesa la multidisciplinarietat de la matèria, el professorat responsable decidirà el temari en funció dels interessos de la investigació.