Temari

Temari

a) Seguretat Vial. 
 
b) Desenvolupament del sistema de gestió documental en PRL 
 
c) Gestió de la qualitat ISO 9001 
 
d) Gestió mediambiental ISO 14001 
 
e) Gestió de la prevenció OHSAS 18000. 
 
f) Exercici pràctic sobre el sistema de gestió documental.