Especialitats

Aquest màster ofereix les següents especialitats en matrícula. Podeu seleccionar-ne una o cursar optatives de diferents especialitats.

Auditoria, Consolidació dels Estats Comptables

Per a superar aquesta especialitat cal superar 10 crèdits obligatoris i 0 crèdits optatius