Reconeixements

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SRG017 - Auditoria Comptable, Econòmica i Financera

SRL017 - Auditoria Comptable, Econòmica i Financera