Temari

Temari

TEMA 1. INTRODUCCIÓ.

1.1 Concepte de risc financer.

1.2 Concepte d'instrument derivat. 

1.3 Mercat organitzat i mercat no organitzat.

TEMA 2. EL MERCAT DE FUTURS. 

2.1. Organització i Funcionament. 

2.2. Principals Contractes de Futurs. 

2.3. Formació General dels Preus. 

2.4. Aplicacions Pràctiques: Especulació i Cobertura amb Contractes de Futur. 

TEMA 3. EL MERCAT D'OPCIONS. 

3.1. Introducció als mercats d'opcions. 

3.2 Introducció a la valoració d'opcions. 

3.3. Els models de valoració en la pràctica. 

TEMA 4. PRODUCTES ESTRUCTURATS.

4.1. Concepte i Característiques. 

4.2. Classificació. 

4.3. Descripció de les Principals Estructures.