Reconeixements

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SRG010 - Gestió de Carteres de Renda Variable

SRL010 - Gestió de Carteres de Renda Variable