Sistema d'avaluació

Exàmen

70%

Realización de Trabajos

30%

Criteris de superació

Per aprovar l'assignatura serà necessari obtenir com a mínim la qualificació d'aprovat tant en l'examen com en el treball. 

Perquè l'estudiant es consideri presentat en una convocatòria ha d'assistir a l'examen.