Especialitats

Aquest màster ofereix les següents especialitats en matrícula. Podeu seleccionar-ne una o cursar optatives de diferents especialitats.

Intervenció Psicopedagògica des de la Millora Educativa i la Inclusió

Per a superar aquesta especialitat cal superar 0 crèdits obligatoris i 24 crèdits optatius