SAW018 - Estratègies de Millora i Transformació de Centres Educatius

Semestre 2

Temari

Temari

1. Definció de qualitat

1.1. Qualitat de servei

1.2. Qualitat de l'educació

1.2.1. Qualitat, Educació i Inclusió

2. Definició d'avaluació

2.1. Formes d'avaluació

2.2. Finalitats de l'avaluació

3. Cicle de millora

4. Definició i desenvolupament d'indicadors

4.1. Definició 

  4.2. Tipus d'indicadors

5. Gestió de la qualitat, avaluació de la qualitat i EFQM

5.1. Guia CEIN

5.2. Index for Inclusion

5.3. EFQM