SAW015 - Disseny, Desenvolupament i Avaluació de Projectes Sociocomunitaris

Semestre 2

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.