Temari

Temari

Tema 1. Atenció primerenca: aspectes generals 1.1.Historia, definició, població, objetius, nivells d'intervenció, àmbits d' actuació, principis de l´atenció primerenca. 1.2. Els centres d' Atenció Primerenca. Tema 2. Desenvolupament infantil i diagnòstic en atenció primerenca 2.1. Principals fites del desenvolupament infantil. 2.2. Signes d'alerta. 2.3. Principals escales e instruments de detecció, avaluació i diagnòstic Tema 3. Població susceptible d'intervenció en atenció primerenca. 3.1. Prematuritat (intervenció desde les unitats neonatals i seguiment neuroevolutiu  3.2. Discapacitat auditiva  Tema 4. La intervenció en atenció primerenca al contexte familiar.