SRH002 - Delictes contra els Béns Jurídics Individuals i Col·lectius

Semestre 1

Activitats

Aquesta assignatura no presenta activitats

Competències

Aquesta assignatura no presenta competències

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge