Pràctiques Acadèmiques Externes

Aquesta titulació no ofereix l’assignatura de pràctiques acadèmiques externes en el pla d’estudis. No obstant, revisa les possibilitats de realització de pràctiques acadèmiques externes de caràcter internacional ací.

No obstant, es podran realitzar pràctiques externes dins de la següent assignatura (per a més informació consulteu la guia docent corresponent):