Temari

Temari

BLOC TEMÀTIC I: INTRODUCCIÓ 

      1.1. Conceptes bàsics

             1.1.1. Conductivitat elèctrica

             1.1.2. Conductors (metalls)

             1.1.3. Semiconductors

             1.1.4.  Aïllants i propietats dielèctriques     

                       1.2.4.1. Polarització i constant dielèctrica

                       1.2.4.2. Piezoelectricitat

                       1.2.4.3. Ferroelectricitat

      1.2. Electroceràmica: generalitats             

      1.3. Tècniques de caracterització

             1.3.1. Espectroscòpia d'impedància      

Hores: cinc hores

 

BLOC TEMÀTIC II: CONDUCTORS CERÀMICS

      2.1. Elements per a escalfament a alta temperatura i elèctrodes

      2.2. Resistències òhmiques

      2.3. Varistors

      2.4. Resistències sensibles a la temperatura (PTCR/NTCR)

      2.5. Cèl·lules de combustible i bateries

      2.6. Sensors químics (pH, gas, humitat)

      2.7. Superconductors d'alta temperatura de transició

Hores: sis hores

 

BLOC TEMÀTIC III: DIELÈCTRICS I AÏLLANTS

        3.1. Aplicacions com a condensadors (condensadors multicapa)

        3.2. Principals tipus de ceràmiques i aplicacions

              3.2.1. Ceràmiques dielèctriques i aïllants de baixa permitivitat

                       (Vidres, porcellanes)

              3.2.2. Ceràmiques de permitivitat mitjana (microones)

              3.2.3. Ceràmiques d'alta permitivitat

                       (FERROELÈCTRICS, relaxors, BME)

Hores: cinc hores

 

BLOC TEMÀTIC IV: MATERIALS PIEZOELÈCTRICS

        4.1. Piezoelectricitat i efecte piezoelèctric

        4.2. Ceràmics piezoelèctrics. Aplicacions

Hores: quatre hores