Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

100%

Criteris de superació

Avaluació: elaboració de 6 treballs acadèmics sobre les conferències a les quals ha assistit l'estudiantat.

Si un alumne o alumna presenta, com a mínim, 3 dels treballs acadèmics sobre les conferències es considerarà presentat. Si presenta 2 o menys es considerarà no presentat a aquesta assignatura.