Temari

Temari

Les tipologies establertes en la Normativa general de TFM de la Universitat Jaume I es concreten en les següents modalitats:

  • Modalitat 1. Millora educativa
  • Modalitat 2. Investigació educativa 
  • Modalitat 3. Planificació i/o programació curricular 
  • Modalitat 4. Acció en temàtiques transversals 
  • Modalitat 5. Projecte integrat o acció extracurricular 
  • Modalitat 6. Materials didàctics 
  • Modalitat 7. Altres aportacions