SAP906 - Complements per a la Formació Disciplinar de l’Educació Física

Anual

Temari

Temari

1. Fonamentació conceptual.

2. Activitat física i salut: beneficis, valoració i aplicacions pràctiques.

3. Condició física relacionada amb la salut en el context educatiu: beneficis, valoració i aplicacions pràctiques.

4. Promoció de l’activitat física saludable en l'Educació Física.

5. Altres contextos de promoció de l’activitat física saludable.