Temari

Temari

1. El currículum d'Educació Física en educció secundària i batxillerat.
2. La programació didàctica anual: objectius, competències, continguts, metodologia, avaluació, tasques, atenció a la diversitat i elements transversals.
3. La unitat didàctica: elements constitutius i organització.