Sistema d'avaluació

Prova pràctica

50%

Prova teòrica

50%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura caldrà:
​- Superar per separat les distintes proves d'avaluació, tant les de la part teòrica (50%), com les de la part pràctica (50%).
- Cal superar les des parts per separat.
- Les dues parts seran recuperables en segona convocatòria.