SAP425 - Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa (Llengua i Literatura i Ensenyament de l'Espanyol)

Semestre 2

Temari

Temari

1. Investigació, innovació i formació del professorat.

2. L'ensenyament de la llengua oral i escrita.

3. Internet en l'ensenyament de la llengua.

4. Projectes de llengua i seqüències didàctiques.

5. La gramàtica pedagògica.

6. Propostes metodològiques en l'ensenyament de la normativa de l'espanyol.