SAP406 - Complements per a la Formació Disciplinar de la Llengua i la Literatura i Ensenyament d'Idiomes

Anual

Temari

Temari

UNITAT 1: El marc comú de llengües europeu. Què és? Com s'estructura?

UNITAT 2: Lleis i normes sobre l'ensenyament pre-universitari i aplicació a les llengües

UNITAT 3: L'avaluació a les assignatures de llengües

UNITAT 4: El concepte d'AICLE i el concepte de didàctica integrada de llengües (TILC)

UNITAT 5: L'enfocament per projectes