SAP126 - Complements per a la Formació Disciplinar de la Tecnologia i Informàtica

Anual

Temari

Temari

1. Història de la Tecnologia
 • Civilitzacions antigues (Antic Egipte, Antiga Grècia, Roma, Índia, Xina, civilitzacions precolombines, etc)
 • Edat Mitjana i Edat Moderna
 • Revolució Industrial (segle XVIII): de la primera màquina de vapor al telègraf
 • Segle XIX: de la bateria elèctrica al motor Dièsel - Segle XX: del primer vol a Internet
2. Història de la Informàtica
 • Orígens de la Informàtica (des de l’àbac fins a la màquina de Turing)
 • Desenvolupaments tecnològics relacionats amb la informàtica (díodes, transistor, tiristor, circuits integrats, microxips, etc)
 • 1ª i 2ª Generació (1938 – 1960): de les computadores Z1 – Z4 al EDVAC
 • 3ª Generació (1960 – 1972): primeres corporacions (IBM, Intel), Unix i processament en paral·lel
 • 4ª i 5ª Generació (1975 – 2000): primers ordinadors personals. Microsoft i Apple
3. Reptes actuals de la Tecnologia i Informàtica
 • Present i futur de la Tecnologia
 • Present i futur de la Informàtica
4. El trànsit des de la Ciència bàsica a la Tecnologia i Informàtica
 • Pas de la Ciència Bàsica a la Tecnologia: Cas pràctic
 • Pas de la Ciència Bàsica a la Informàtica: Cas pràctic
5. Impacte de la Tecnologia i Informàtica en l’àmbit educatiu
 • Impacte de la Tecnologia en l’àmbit educatiu
 • Impacte de la Tecnologia i Informàtica en l’àmbit educatiu
6. Selecció de continguts en assignatures de l’àmbit de la Tecnologia i Informàtica en Educació Secundària
 • Contingut curricular
 • Continguts per a aules especials