IR2126 - Visión artificial

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

 1. Introducció a la visió artificial
 2. Realçat d'imatges
 3. Filtrat en l'espai
 4. Filtrat en la freqüència
 5. Transformacions geomètriques
 6. Detecció de vores
 7. Contorns
 8. Segmentació
 9. Morfologia matemàtica
 10. Descriptors d'objectes
 11. Visió 3D
 12. Aspectes ètics de la visió artificial