IR2124 - Sistemas automáticos avanzados

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

Temari de teoria:
1. Anàlisi Entrada-Eixida del comportament dinàmic de sistemes
2. Control Entrada-Eixida de sistemes continus
3. Anàlisi en espai d'estats del comportament dinàmic de sistemes
4. Control per realimentació de l'estat
5. Sistemes discrets. Modelatge, anàlisi i control
6. Control digital avançat
7. Llenguatges de programació per al control de processos

Temari de laboratori:
1. Control en robots manipuladors
2. Control en robòtica mòbil
3. Automatització i supervisió amb estàndards industrials