IR2121 - Robótica móvil

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

  1. Arquitectures de robots mòbils
  2. Sensors de robots mòbils
  3. Comportaments reactius
  4. Navegació, localització i mapes
  5. Aplicacions dels robots mòbils