IR2120 - Manipulación robótica

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

  1. Coneixent el maquinari: el robot manipulador, la seua tipologia, components i morfologia
  2. Eines matemàtiques per a la modelització de robots manipuladors: representació de la localització i moviment dels cossos rígids.
  3. Modelatge cinemàtic del robot manipulador: cinemàtica directa, inversa i diferencial
  4. Modelat dinàmic del robot manipulats.
  5. Control del robot manipulador. 
  6. Agarre robòtic. Fonaments