IR2117 - Programació i Simulació de Robots

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

  1. Arquitectures de sistemes robòtics.
  2. Programari intermediari de sistemes robòtics: ROS, the Robot Operating System.
  3. Eines per a la simulació i visualització de robots.