ED2025 - Instal·lacions Electrotècniques

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura se centrarà en un projecte consistent en l'anàlisi de la instal·lació elèctrica de baixa tensió d'un edifici d'habitatges que es farà per grups. A més, s'aplicarà la següent metodologia:

– Abans de la classe, l'estudiantat ha de fer tasques de preparació consistents a llegir bibliografia (principalment la normativa aplicable) i fer el treball que corresponga.

– Al llarg de la classe es faran tasques de comprovació sobre el treball previ, per a resoldre els dubtes que hagen sorgit. És a dir, el professor dona explicacions a demanda de l'estudiantat.

– Al final de l'assignatura, cada grup ha de fer una presentació del projecte que ha realitzat.