ED2010 - Construcció I: Fonaments

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Classes magistrals

Estudi de casos

Ensenyament per projectes

Treball en grup

Tècniques de participació activa