Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

ED2004 - Anglès (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 59 91
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ED2005 - Materials de Construcció I: Fonaments

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 53 97
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ED2010 - Construcció I: Fonaments

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

6 53 97
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ED2052 - Física I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 57 93
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ED2053 - Geometria Descriptiva (Expressió Gràfica)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ED2054 - Matemàtiques I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ED2055 - Expressió Gràfica Arquitectònica I

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 57 93
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ED2056 - Física II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 57 93
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ED2057 - Matemàtiques II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ED2058 - Informàtica Bàsica (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ED2012 - Construcció II: Estructures de Formigó

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 53 97
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ED2013 - Estructures II: Estructures en Edificació

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 57 93
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 50 100
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ED2016 - Dret de l'Edificació (Dret)

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 51 99
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ED2017 - Construcció III: Estructures d'Acer i Fusta

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 52 98
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 50 100
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ED2059 - Estructures I: Elasticitat i Resistència de Materials

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 57 93
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ED2060 - Empresa

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 51 99
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ED2061 - Expressió Gràfica Arquitectònica II

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 57 93
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ED2021 - Construcció IV: Cobertes i Murs

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 50 100
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ED2022 - Construcció V: Façanes i Particions

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 50 100
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ED2024 - Instal·lacions de Fluids

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 50 100
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ED2025 - Instal·lacions Electrotècniques

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 57 93
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ED2063 - Expressió Gràfica Arquitectònica III

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 57 93
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ED2064 - Gestió Integral del Procés i Qualitat

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 50 100
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 50 100
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ED2066 - Gestió Econòmica en Obres d'Edificació

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 50 100
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 50 100
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 51 99
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ED2038 - Materials Ceràmics de Revestiment

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 48 102
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ED2039 - Exercici Professional

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 48 102
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ED2047 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 1 - Pràctiques

12 300 0
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ED2048 - Iniciativa Empresarial

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 57 93
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 46 104
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ED2068 - Projectes Tècnics i Informes

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 50 100
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ED2069 - Projectes de Conservació de Manteniment

Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

6 48 102
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ED2070 - Immòtica. Edificis Intel·ligents

Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

6 48 102
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ED2071 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

12 4 296
Crèdits Hores presencials Hores no presencials