MI1860 - Projectes en Arts Integrades

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema 1. Els llenguatges artístics i musicals.
1.1. La simbiosi de l'expressió artística i musical en la història.
1.2. El so, el color i la forma. La textura.
1.3. L’espai, el temps i  la presencia.
1.4. Els llenguatges visuals i auditius en el currículum de l’Educació Infantil

Tema 2. L'expressió artística i musical.
2.1 La percepció auditiva i visual.
2.2. L’expressió vocal,  corporal, instrumental i l’expressió en les arts visuals.
2.3. L’expressió i les emocions: l’experiència estètica.

Tema 3. La creació artística i musical
3.1. La dramatització.
3.2. Manifestacions audiovisuals.
3.3. La performance.
3.4. Les arts escèniques.
3.5. Estructures i instal·lacions d’art sonor.
3.6. La tecnologia i l’expressió artística.
3.7. Accions musicals i Accions artístiques