MI1858 - Música i Projectes en Educació Infantil

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

BLOC 1. FONAMENTS MUSICALS 

1. El descobriment sonor. Les qualitats del so.
1. So i silenci. L'altura, la durada, la intensitat i el timbre. La seva representació gràfica.
2. Els sons i la seva relació amb l'entorn social, físic i natural de l'alumnat.
3. La veu humana: classificació i dicció. Organologia.

2. L'exploració sonora en els seus contextos socials i culturals. Cançons, danses, sons i sorolls.

1. La música com a forma d'expressió cultural. L'expressió i les emocions: l'experiència estètica.
2. La percepció sonora: audició activa i audició reflexiva. Música tradicional, comercial, cinematogràfica, publicitària, culta i concreta.
3. El llenguatge comunicatiu no verbal: el moviment, la mímica i la dansa. Danses del món, urbanes i tradicionals.
4. La música com a llenguatge creatiu i sonor. L'expressió a partir de la tecnologia i la producció musical.

BLOC 2. DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL

3. Música per a contar històries, jugar, tocar i abraçar.
1. Projectes Orff.
2. Projectes Kodaly.
3. Projectes Willems.

4. Música i moviment. Músiques per a ballar.
1. Projectes Dalcroze.
2. Projectes Montessori.