MI1857 - Tècniques i Recursos de Comunicació i Llenguatge Corporal en Educació Infantil

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

- Tema 1. El joc en el desenvolupament de l'infant.
- Tema 2. Tècniques expressives a l'aula d'educació infantil.
- Tema 3. Els continguts expressius i la seva programació a el currículum d'educació infantil.
- Tema 4. Identificació i gestió de les emocions a través de l'expressió corporal