MI1850 - Educació i Comunicació

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

1.         Comunitat, educació i territori. Temps i espais d’aprenentatge

            1.1 Quina escola per a quina societat.

            1.2 L’escola oberta, vinculada al territori i als nous entorns educatius

            1.3 Participació, identitat  i conflicte

2.         Educació en matèria de comunicació

            2.1. Definició d’educomunicació

            2.2. Competències mediàtiques

            2.3. L’escola i els mitjans de comunicació