MI1849 - Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (Psicologia)

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

El temari de l'assignatura MI 1849 es desenvolupa al voltant dels següents continguts teoricopràctics:

1. Fonaments històrics i epistemològics de la psicologia educativa.

2. Metodologia d'investigació aplicada als àmbits psicoeducatius.

3. Teories i processos d'aprenentatge humà.

3.1. Teories associacionistes de l'aprenentatge.
3.2. Aprenentatge i processament de la informació.
3.3. Teoria cognitivosocial de l'aprenentatge.
3.4. Teories constructivistes.

4. Factors que influeixen en l'aprenentatge humà.

4.1. Factors de tipus cognoscitiu.
4.2. Factors de tipus socioafectiu.