Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura de Pràcticum I es realitza en alternança. Combina la reflexió i la formació teòrica mitjançant seminaris impartits pel/per la tutor/a UJI amb la pràctica en els centres educatius. Les activitats a realitzar són les següents:

  • Participació en els seminaris formatius, en alternança amb les pràctiques programades en l'assignatura.
  • Realització de les tasques establertes en els seminaris sota la supervisió del tutor/a UJI.
  • Observació i anàlisi del centre i la classe.
  • Participació en les reunions o sessions de treball dels equips docents, si aquests ho consideren convenient.
  • Estudi dels programes i objectius de diverses publicacions referents als nivells i cicles en què es duen a terme les pràctiques.
  • Col·laboració en el desenvolupament de les classes sota la supervisió del mestre/a supervisor/a.