MI1844 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana II

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

Continguts

  • Fonaments de psicolingüística en el procés d’aprenentatge. Aplicació de les habilitats lingüístiques (MCERL) en l’aula. Alfabetització digital.
  • Característiques lingüístiques del valencià. Llenguatges específics. Lèxic i terminologia.
  • Anàlisi, comprensió i producció de textos.

Blocs temàtics

  • Fonaments de la teoria lingüística.
  • Sintaxi i flexió.
  • Anàlisi i producció de textos.